Inovacije

Uloga inovacija osobito je važna poduzetništvu, a podrazumijeva primjenu poboljšanih ili novih postupaka,proizvoda,usluga u poslovanju, koje se mogu kretati od primjene manjih korisnih ideja do izmjene cjelokupne poslovne politike u razvoju tvrtke. Inovacijama se u razvijenim gospodarstvima posvećuje posebna pažnja, a inventivnost tvrtke i njeno intelektualno vlasništvo smatra se jednom od njenih najvrijednijih resursa.  Intelektualno vlasništvo je nematerijalna imovina sa svojom vrijednošću za koju postoje različite metode vrednovanja (troškovna, tržišna, metoda dobiti  itd).

Zaštita intelektualnog vlasništva korisna je pri natjecanju s konkurencijom, razvoju odnosa sa vlastitim zaposlenicima, konzultantima, kupcima i poslovnim partnerima te za pribavljanje kapitala. U toku izrade poslovnog plana tvrtke, kojim se definiraju resursi za postizanje poslovnih ciljeva i poslovna politika,  potrebno je odrediti i komercijalnu vrijednost intelektualnog vlasništva i logistiku za njeno upravljanje, jer prava intelektualnog vlasništva povećavaju pregovaračku snagu tvrtke. Njihovim učinkovitim korištenjem kreira se poslovni imidž i zajedno s drugim marketinškim alatima (primjerice oglašavanje i dr. promotivne aktivnosti) ono predstavlja okosnicu za prepoznatljivost i promociju proizvoda i usluga.

Patent

isključivo pravo koje štiti nositelja patenta u pogledu gospodarskog iskorištavanja izuma iz bilo kojeg područja tehnike koji je nov, ima inventivnu razinu i koji se može industrijski primijeniti. Patent se pod istim uvjetima priznaje i za izum koji se odnosi na proizvod od biološkog materijala,postupak kojim je taj biloški materijal proizveden/prerađen/upotrijebljen ili biološki materijal izoliran iz prirodnog okruženja ili proizveden tehničkim postupkom, čak i ako se ranije nalazio u prirodi (biološki materijal je onaj  koji sadrži  genetičku informaciju i koji se može razmnožavati sam ili u biološkom sustavu).
Patent  traje dvadeset godina računajući od datuma podnošenja prijave patenta. Konsenzualni patent traje deset godina računajući od datuma podnošenja prijave patenta.

Žig

žigom se štite znakovi koji se mogu grafički prikazati (riječi, osobna imena, crteži, slova, brojke, oblik proizvoda ili njihova pakiranja, trodimenzijski oblici, boje i kombinacije svih tih znakova) pod uvjetom da su prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika. Razdoblje zaštite registriranoga žiga traje deset godina računajući od datuma podnošenja prijave za registraciju žiga i može se produžavati neograničen broj puta za razdoblja od po deset godina.